Osnova témat

 • Úvod

  Logo OP VK

  Tato inovace předmětu Funkcionální programování (Lisp) je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR, projekt č. CZ.1.07/2.3.00/09.0197, "Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji".

  Funkcionální programování (Lisp)

  Lektor: David Rekl


  LISP je jazyk určený zejména pro programování umělé inteligence - mezi jeho vestavěné datové typy totiž patří symboly a seznamy. Dá se však použít i pro jiné úkoly než tvorbu UI.

  Základní charakteristiky:
  • praktické aplikace v oblasti umělé inteligence
  • nový pohled na řešení problémů
  • založeno na rekurzi
  • typická je práce se seznamy
  • i funkce je seznam, který se vyhodnocuje
  • automatická správa paměti
  Cíle kurzu:
  • obeznámení se s jazykem LISP
  • konstrukce maker
  • konstrukce vlastních funkcí
  • lambda kalkul
  Literatura:
  1. Touretzky, David S. COMMON LISP: A Gentle Introduction to Symbolic Computation. California: The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1990.
  2. Kolář, Josef. Languages for AI (Lisp & Prolog)
  3. Seibel, Peter. Practical Common Lisp. Apress, 2005
  Programy k výuce:
  • Clisp (jedná se o open source program ze stránek http://clisp.cons.org/, které jsou momentálně nedostupné)
  • Allegro CL Free Express Edition
  Užitečné odkazy:
  • http://bitfauna.com/projects/cusp/
  • http://masuv.blog.cz/rubrika/lisp
  • http://woq.nipax.cz/h_lisp.php
  • http://www.n-a-n-o.com/lisp/cmucl-tutorials/LISP-tutorial.html
  • http://www.cliki.net/index
  • http://www.lisp.cz/
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Lisp
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_(programming_language)

 • Téma 1

  Úvod do programovacího jazyka Lisp

  • Úvod do funkcionálního programování
  • Obeznámení se s jazykem LISP
 • Téma 2

  Seznamy

  • Vnitřní reprezentace seznamů v Lispu
  • Délka seznamu
 • Téma 3

  Makra a funkce v Lispu

  • Konstrukce maker
  • Vlastní funkce
 • Téma 4

  Jednoduché funkce v Lispu

  • přičítání k určitému prvku
  • záměna, seznam v opačném pořadí
  • test na čísla
  • převod vnořeného seznamu na jednoduchý
 • Téma 5

  Funkce pro práci se seznamem

  • výběr jen číselných atomů ze seznamu
  • seznam v opačném pořadí na všech pozicích
  • výpis prvku na určité pozici
  • maximální prvek v seznamu
 • Téma 6

  Funkce pro práci se seznamem

  • seznamy se stejnou strukturou
  • odstranění atomu ze seznamu
  • kostra seznamu
  • hloubka seznamu
 • Téma 7

  Funkce pro manipulaci s množinami

  • tvorba množin
  • test prvku množiny
  • sjednocení, průnik množin
  • podmnožina
 • Téma 8

  Třídění

  • uspořádaný seznam
  • vkládání do setříděného seznamu
  • třídění pomocí metody insertsort a quicksort
 • Téma 9

  Třídění, pole čísel

  • podseznamy
  • spojování setříděných seznamů
  • metoda merge-sort
  • pole čísel