Osnova témat

 • Úvod

  Logo OP VK

  Tato inovace předmětu Informační systémy II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR, projekt č. CZ.1.07/2.3.00/09.0197, "Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji".

  Informační systémy II.

  • Lektor
              RNDr. Lucie Ciencialová Ph.D.
  telefon:553 684 350
  email:lucie.ciencialova@fpf.slu.cz
  • Obsah kurzu
  1. ÚVOD DO BPM
   • Stručná historie BPM
   • Reálné obchodní řízení procesu
  2. ÚVOD DO PLATFORMY ARIS
   • Business Process Management v ARIS
   • Strategy Platform
   • The Design Platform
   • The Implementation Platform
   • The Controlling Platform
  3. ZÁKLADY MODELOVÁNÍ PROCESŮ POMOCÍ ARIS DESIGN PLATFORMY
   • Koncept ARIS
   • Modelování podnikových procesů pomocí ARIS Design Platform
  4. ARCHITEKTURA PODNIKOVÝCH PROCESŮ S ARISEM
   • Potřeba architektury podnikových procesů
   • Definice architektury podnikových procesů
   • Architektura jakožto nutná implementační infrastruktura
   • Modely v hierarchii podnikových procesů
   • Aplikace architektury klient/server v podnikových IS, význam databázových a replikačních systémů
   • Aplikace data warehouse systémů v podnikových IS
  5. ZAČÍNÁME S VAŠÍM PRVNÍM MODELEM
   • Začínáme
   • Začínáme modelovat
   • Prohlížení a tisk modelu
   • Ukončování
  6. VÍCE O ARIS ROZHRANÍ
   • Moduly ARIS
   • ARIS domovská stránka
   • Průzkumník
   • Modul návrhář
   • Nabídky a Nástroje
   • Vlastnosti a atributy
   • Volby ARIS
   • Jak dostat nápovědu
  7. UDÁLOSTMI ŘÍZENÝ PROCESNÍ ŘETĚZEC
   • Úvod
   • EPC Objekty
   • The Event-driven Process Chain
   • Pravidla a procesní tok
   • Rozhodnutí
   • Paralelní cesty
   • Spuštění
   • Smyčky
   • Spojení všeho dohromady
  8. MODUL ARIS PRŮZKUMNÍK
   • Úvod
   • Okno Průzkumníka
   • Panel navigace
   • Síť ARIS Serverů
   • Informační štítky
   • Příkazy ARIS Průzkumníka
  • Podmínky udělení zápočtu
  Jedinou podmínkou získání zápočtu je získání nadpoloviční většiny bodů za vypracování samostatného úkolu, který je zadán v rámci cvičení, viz. téma 10.
  • Literatura
  • Materiály v rámci systému moodle
  • Nápověda systému ARIS
 • Téma 1

  ÚVOD DO BPM

  Stručná historie BPM

  Potřeba ohodnocení obchodu

  Výrobní linka

  Procesy v obchodě

  Podnikový proces Re-engineering

  Růst z IT

  Dnešní proces vyzývá

  Reálné obchodní řízení procesu

  Podnikový proces, strategická fáze

  Podnikový proces, fáze designu

  Podnikový proces, fáze implementace

  Podnikový proces regulační fáze

 • Téma 2

  ÚVOD DO PLATFORMY ARIS

  Business Process Management v ARIS

  Strategy Platform

  ARIS Balanced Scorecard (BSC)

  ARIS Business Optimizer

  The Design Platform

  ARIS Toolset

  ARIS Easy Design

  ARIS Web Publisher

  ARIS Business Designer

  ARIS Business Architekt

  ARIS Business Publisher

  ARIS Simulation

  The Implementation Platform

  ARIS for SAP NetWeaver

  ARIS SOA Designer

  ARIS UML Designer

  The Controlling Platform

  ARIS Process Performance Manager

  ARIS Audit Manager

 • Téma 3

  ZÁKLADY MODELOVÁNÍ PROCESŮ POMOCÍ ARIS DESIGN PLATFORMY

  Koncept ARIS

  Proč je použita strukturalizace

  Co je to Model?

  Dům ARIS

  ARIS jako metoda pro podnikové plánování

  Modelování podnikových procesů pomocí ARIS Design Platform

  Možnosti pro používání ARIS Design Platform

  Servery, databáze a modely

  Objekty, výskyty a vztahy

  Atributy a vlastnosti

  Modelové konverze s metodou filtrů a šablon

  Model není jen obrázek

  Hlavní funkce ARIS Design platform

 • Téma 4

  ARCHITEKTURA PODNIKOVÝCH PROCESŮ S ARISEM

  Potřeba architektury podnikových procesů

  Definice architektury podnikových procesů

  Architektura jakožto nutná implementační infrastruktura

  Modely v hierarchii podnikových procesů

  Procesní pohled

  Organizační pohled

  Datový pohled

  Funkční pohled

  Pohled produktů a služeb

 • Téma 5

  ZAČÍNÁME S VAŠÍM PRVNÍM MODELEM

  Začínáme

  ARIS Business Servers

  Otevírání ARIS Business Designeru

  Otevíráni ARIS Business Architectu

  Menu a nástrojové lišty

  Začínáme modelovat

  Modul ARIS Designer

  Přidávání objektů

  Ukládání modelu

  Umisťování a propojování objektů

  Procesní toky a rozhodování

  Další typy objektů

  Prohlížení a tisk modelu

  Rozvržení modelu

  Zoom a škálování

  Tisknutí modelu

  Ukončování

  Zavírání modelu

  Zavírání ARISu

 • Téma 6

  VÍCE O ARIS ROZHRANÍ

  Moduly ARIS

  ARIS domovská stránka

  Průzkumník

  Navigační nabídka

  Informační tabulky

  Použití průzkumníku

  Modul návrhář

  Okno návrháře

  Menu symbolů

  Navigace a Vlastnosti

  Editor matic

  Modul administrace

  Editor skriptů

  Nabídky a Nástroje

  Hlavní nabídka

  Nástroje

  Filtry a Zaškrtávací políčka

  Rychlé menu

  Ikony nabídek

  Vlastnosti a atributy

  Vlastnosti ARIS

  Atributy ARIS

  Volby ARIS

  Jak dostat nápovědu

  Témata ARIS

  Metody ARIS 89

  Kontextově-citlivá nápověda

 • Téma 7

  THE EVENT-DRIVEN PROCESS CHAIN (UDÁLOSTMI ŘÍZENÝ PROCESNÍ ŘETĚZEC)

  Úvod

  EPC Objekty

  Události

  Funkce 93

  The Event-driven Process Chain

  Pojmenování Událostí v EPC

  Proč užívat události?

  Pravidla a procesní tok

  Pravidla

  Rozhodnutí

  Modelování rozhodnutí

  Rozhodovací pravidla

  Spojování rozhodovacích cest

  Rozhodnutí nic nedělajících cest

  Paralelní cesty

  Spuštění

  Základní spuštění

  Hromadné spuštění

  Smyčky

  Spojení všeho dohromady

  Pravidla pro modelování v EPC

 • Téma 8

  MODUL ARIS EXPLORER (ARIS PRŮZKUMNÍK)

  Úvod

  Okno Průzkumníka

  Navigační Panel

  Tabulka s informacemi

  Nástrojová Lišta Průzkumníka

  Filtry Průzkumníka

  Operace kliknutím na levé tlačítko

  Operace kliknutím na pravé tlačítko

  Panel navigace

  Síť ARIS Serverů

  Nové připojení na server

  Použití síťového serveru

  Místní Server

  Databáze

  Přihlašovací jméno a heslo k databázi

  Odhlášení z databáze

  Metody filtrování

  Informační štítky

  Skupiny

  Modely, Objekty a Události

  Atributy a Vlastnosti

  Jména, Identifikátory a GUID

  Příkazy ARIS Průzkumníku

  Příkaz nová položka

  Otevřít model

  Hledat

  Historie modelu

  Kopírovat, Vyjmout a Vložit

  Příkaz Přesunout

  Přejmenovat

  Obnovit

  Změna hesla

  Záloha a obnovení ze zálohy