Osnova témat

 • Úvod

  Logo OP VK

  Tato inovace předmětu Algoritmy a programování III je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR, projekt č. CZ.1.07/2.3.00/09.0197, "Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji".


  Algoritmy a programování III

  Lektor: Zbyněk Dušek

  email: zbynek.dusek@fpf.slu.cz

  Logo

  Java


  Cíle předmětu:

  Cílem je seznámit studenty se základními principy objektově orientovaného programování (en.wikipedia.org). Poté se tyto principy budou demonstrovat na programovacím jazyce Java ( java.com, en.wikipedia.org) s využitím vývojového prostředí NetBeans( netbeans.org, en.wikipedia.org).

  Osnova předmětu:

  • Začínáme
   • Technologie Java
   • Aplikace "Ahoj světe!"
   • Rozbor aplikace "Ahoj světe!"
   • Běžné problémy a jejich cvičení
  • OOP
   • Objekt
   • Třída
   • Dědičnost
   • Balíček
  • Základy jazyka
   • Proměnné
   • Operátory
   • Příkazy a bloky
   • Řízení toku
  • Třídy a objekty
   • Třídy
   • Objekty
   • Vnořené třídy
  • Dědičnost

  Jak začít:

  Pro spuštění aplikací v jazyce Java si uživatel vystačí s balíčkem Java Runtime Environment(JRE).
  Pokud chcete vyvíjet aplikace v Javě, je třeba instalace Java Development Kit(JDK, pozn. tento balíček v sobě již obsahuje JRE).
  Pro vývoj aplikací může uživatel využít např. prostředí

  Literatura:

  • Tištěná
   • OOP bez předchozích znalostí: průvodce pro samouky

    Kniha čtenáři objasňuje metodiku objektově orientovaného programování. Vysvětluje všechny podstatné pojmy jako jsou abstrakce, dědičnost, zapouzdření, polymorfismus a další. Vše je pak v knize demonstrováno na zdrojových kódech v jazycích C++, C# a Java. Nejedná se tedy o knihu zaměřenou na konkrétní programovací jazyk, ale knihu vysvětlující samotnou podstatu metodiky OOP. Recenzi této knihy naleznete např. zde.

    KEOGH, James Edward a Mario GIANNINI. OOP bez předchozích znalostí: průvodce pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006, 222 s. ISBN 80-251-0973-9.

   • Java 6: výukový kurz

    Kniha byla napsána tvůrci technologie Java ve společnosti Sun. Zaobírá se úplnými základy jazyka Java a prezentuje je ve vývojovém prostředí NetBeans. Pozdější kapitoly se věnují pokročilejším technikám jako jsou kolekce, regulární výrazy či paralelní zpracování. Kniha rovněž připravuje čtenáře na certifikát Java Programming Language Certification. Další informace naleznete např. v této recenzi.

    ZAKHOUR, Sharon. Java 6: výukový kurz. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, 534 s. ISBN 978-80-251-1575-6 (BROž.).

  • Online

  Podmínky zápočtu

  Podmínkou ke splnění zápočtu je odevzdat vypracovaný projekt v jazyce Java a jeho pozdější konzultace s vyučujícím. Téma projektu si student navrhne a prokonzultujte s vyučujícím. Projekty z jiných ročníků, stažené z Internetu či vypracované jinou osobou než je student odevzdávající projekt, nebudou akceptovány a studentovi hrozí postih ve formě neuznaného zápočtu.

  Několik návrhů zápočtových projektů

  • Morseovka - Vytvořte program pro překlad z/do morseovy abecedy.
  • Tabulkový procesor - aplikace je schopná načíst, editovat a uložit např. souboru formátu CSV. Pro práci využíjde např. komponentu JTable.
  • Práce s obrázky - změna velikosti, inverze barev, přeuložení do jiného formátu ...
  • Prohlížeč obrázků - např. pomocí šipek si uživatel přepíná obrázky ze stejné složky
  • Aplikace pro matematické výpočty - např. práce s maticemi.
  • Inspirace životem - zamyslete se nad činností, která Vás při práci na PC nebaví a lze ji zautomatizovat.