Cílem předmětu je o utvoření ucelené představy studentů o poslání, organizaci, ekonomii a sociálních aspektech jako na základech, na nichž je stavěna moderní informační politika. Vyloženy jsou principy, jimiž se řídí tvorba koncepcí systémů veřejných informačních služeb v jednotlivých státech, jejich politických a hospodářských seskupeních a také globálně, a to se zvláštním zřetelem k aktuální problematice rozvoje světové informační infrastruktury, světových a zvláště evropských projektů informatizace společnosti. Současnost informační politiky je vyložena i s pohledem na její historický vývoj u nás a ve světě.