Předmět obsahuje základní kapitoly z geoinformatiky a geografických informačních systémů (GIS) pro studenty archeologie. Studenti se v něm seznámí se základními principy zpracování archeologických geodat v grafické i číselné podobě. Důraz je kladen na reprezentaci reality v digitálním prostředí, popis jednotlivých geoinformačních technologií (GIT) a jejich využití v archeologii. V rámci seminářů se studenti seznámí v teoretické i praktické rovině se základními pravidly geoinformatické práce a osvojí si vytvářet kartograficky správné výstupy. Posluchači budou mít možnost zpracovávat archeologická data konkrétních archeologických lokalit. Výuka bude probíhat zčásti v počítačové učebně a zčásti v cizím jazyce.