Seznámení studentů se základními principy archeologické dokumentace. Výuka bude probíhat jako praktická ukázka dokumentace s důrazem na aplikaci ICT. Posluchači budou mít možnost vytváření vlastní dokumentace, na konkrétních příkladech. Výuka bude probíhat převážně v počítačové učebně a zčásti v cizím jazyce.