Seznámení studentů s problematikou archeologického výzkumu, s jeho terénní částí i kabinetním zpracováním. Výuka se bude opírat o konkrétní praktické příklady aplikace jednotlivých metod archeologického výzkumu ukázka dokumentace. Posluchači budou řešit modelové situace archeologických výzkumů a prakticky aplikovat ICT při vyhodnocení výsledků archeologických výzkumů. Výuka bude zčásti probíhat v cizím jazyce.