Uvedení do problematiky výzkumu historické krajiny a archeologické prospekce, seznámení s jejich metodologií, terminologií a jejich dějinami, praktická výuka základních metod jednotlivých druhů prospekce s důrazem na aplikaci ICT při výzkumu v terénu a při jeho zpracování a prezentaci. Výuka bude zčásti probíhat v terénu a zčásti v cizím jazyce.