Předmět slouží jako praktická nadstavba celého bloku teoretických předmětů inovovaných a nových v rámci grantového projektu Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí reg. číslo 1.07/2.2.00/28.0014. Při výuce se studenti kromě praktického osvojení si běžných činností při prospekci, preparaci, dokumentaci a exkavaci archeologických památek během terénního výzkumu prakticky vyzkouší rovněž aplikace moderních ICT. Obdobně při praxi v rámci postexkavační části, tj. při zpracování archeologických nálezů, vzorků a pořízené dokumentace, bude důraz opět kladen na získání praktických znalostí a dovedností ohledně využití progresivních ICT.