Hlavní cílem předmětu Analýza dat je dále rozvíjet dovednosti studentů v oblasti operačních systémů a počítačových sítí na praktických příkladech. Cvičení se v tomto předmětu ponesou v duchu „forenzní analýzy“ aplikované na operační systémy MS Windows a Linux, souborové systémy a data z různých aplikací. Významná část cvičení bude věnována forenzní analýze v oblasti počítačových sítí. Praktické příklady budou řešeny na Cisco směrovačích a přepínačích. Používané programové vybavení patří výhradně mezi volně dostupné.