Cílem kurzu je připravit studenty na budoucí poslání profesionálních informačních pracovníků v oblastech: publikování na osobních počítačích, tabulkového a grafického vyhodnocování informací, atd. A to s využíváním soudobých programových procesorů a multimediální podpory. Vše metodou praktického osvojování znalostí a dovedností v počítačové učebně.