V rámci kurzu mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízením, zorientovat se v základních komponentách managementu organizace a osvojit si principy strategického myšlení. Pozornost je věnována také lidským zdrojům v návaznosti na znalostní společnost, která se vyznačuje přesunem od strategických zdrojů industriální společnosti (kapitálu) ke strategickým zdrojům jako jsou informace, vědomosti, tvůrčí myšlení a jednání.