Obsahová náplň semináře vychází a časově sleduje obsahovou náplň přednášky „Věcné zpracování dokumentů I“. Popis a hodnocení jednotlivých druhů a typů věcného pořádání a jim odpovídajících selekčních jazyků, k poznání a pochopení jejich hlavních vývojových trendů, současného stavu a použití, jakož i progresivních, dosud experimentálně zkoumaných směrů a metod. Zároveň je kladen důraz na osvojení dovednosti v praktickém pořádání a tvorbě tezaurů.