Cílem předmětu je v systemizovaném přehledu podat výklad historického vývoje knihoven a knihovnictví. Zaměřeno na vybrané kapitoly z obecných dějin knihoven a knihovnictví. Budou probrány historické souvislosti vývoje českých a moravských knihoven do počátku 16. století, v návaznosti na jejich další vývoj do roku 1918. Podstatnou součástí je poskytnout základní vývoj knihoven a knihovnictví v Československu v letech 1918-1938.