Kurz slouží jako opora ke stejnojmennému předmětu Dokumentografické systémy II - cvičení v prezenční i kombinované formě studia.

Cílem kurzu je naučit studenty orientovat se a vyhledávat v rozhraních světových dokumentografických systémů a databází. Jedná se zejména o polytemtické i oborové systémy. Probrány budou také současné systémy pro šedou literaturu, patentové a normativní dokumenty.