V kurzu "Věcné zpracování dokumentů II" je posluchačům předán základní soubor poznatků z oblasti informačních jazyků. Jsou seznámeni s předmětovými a systematickými selekčními jazyky. Je podána historie vzniku a kontinuita vývoje klasifikačních systému. V závěru jsou prezentovány metody a metodika zpracování dokumentů a informací v rámci jednotlivých selekčních jazyků.