Obsahová náplň semináře vychází a časově sleduje obsahovou náplň přednášky „Identifikace dokumentů II“. Hlavním cílem semináře je seznámit s metodikou tvorby jmenného záznamu, základními principy jmenného popisu metodou „de visu“ základních a speciálních druhů dokumentů. Získat přehled v metodice a principech popisu dokumentů. Stanovit využití jmenné identifikace a úrovní popisu.