Cílem předmětu je prezentovatprincipy popisu: pod autorem, pod názvem, pod korporací. Úrovně popisu: monografická, analytická, souborná. Integrační tendence v oblasti zpracování dokumentů. Historie katalogizační teorie - evropský vývoj (IFLA), anglo-americký vývoj (srovnání), Pařížská konference a její principy. Katalogizační politika Národní knihovny ČR v Praze.Obsahová náplň semináře vychází a časově sleduje obsahovou náplň přednášky „Identifikace dokumentů II“. V rámci semináře je úkolem seznámit se s jmenným popisem metodou „de visu“ základních a speciálních druhů dokumentů. Principy popisu. Úrovně popisu.