V kurzu "Věcné zpracování dokumentů I" jsou posluchači seznámeni s problematikou systematických a předmětových selekčních jazyků, včetně normativních materiálů pro věcné zpracování dokumentů. Obsahová náplň kurzu vede od obecného poznání selekčních jazyků k pochopení věcného popisu organizace informací v prostředí internetu.