Obsahová náplň semináře vychází a časově sleduje obsahovou náplň přednášky „Identifikace dokumentů I“. Hlavní náplní semináře je zvládnout a procvičit základní procesy zpracování dokumentů, přístupy ke katalogizačním zdrojům. Seznámit se základními katalogizačními pravidly využívanými v praxi českých knihovnicko-informačních institucí. Cílem je pochopení různorodých procesů v kontextu organizace knihovnicko-informačního fondu knihoven a informačních institucí.