Kurz Identifikace dokumentů prezentuje základní charakteristiky oblasti zpracování dokumentů v knihovnách a informačních střediscích. V kurzu jsou shrnuty podstatné informace o tvorbě, metodice, typologii a postavení knihovních katalogů. Základní procesy zpracování dokumentů jsou uváděny v souvislosti s aktuálními katalogizačními standardy a normami. Dále je podrobně specifikován vznik a historický vývoj katalogizační teorie v evropském prostoru i zámoří.