Obsahová náplň semináře vychází a časově sleduje obsahovou náplň přednášky „Akvizice a organizace knihovního fondu“. Hlavní náplní semináře je zvládnout a procvičit základní procesy akvizice, přístupy k akvizičním zdrojům. Seznámit s klasifikací zdrojů a probrat kooperativní metody akvizice. Cílem je pochopení různorodých procesů v kontextu organizace knihovnicko-informačního fondu knihoven a informačních institucí.