Kurz Akvizice a organizace knihovního fondu prezentuje základní charakteristiky oblasti získávání a budování informačního a knihovního fondu, základní typologii a rozdělení informačního fondu. V kurzu jsou definovány pojmy dokumentový, dokumentografický a faktografický informační fond. Základní procesy získávání dokumentů jsou uváděny v souvislosti s odlišnými typy vytvářených fondů. Dále jsou podrobně specifikovány zdroje akvizice, jejich klasifikace a druhy, s odkazem na možné využítí v rámci kooperativních akvizičních metod.