Tento předmět je určen studentům magisterského studia IVT. Učíme se principům fungování síťových protokolů, probíráme adresaci na různých vrstvách TCP/IP, LAN a WAN sítě, bezpečnost a správu sítí.