Umělé neuronové sítě se řadí v informatice do oblasti tzv. měkkých výpočtů (softcomputing). Je to výpočetní aparát, který negarantuje přesné a 100% správné výsledky a řešení problémů, zato nabízí možnost získat přibližná řešení tam, kde přesné metody selhávají. Užitečný je rovněž tehdy, když není znám postup/algoritmus, jak k řešení dojít. Jde dnes o standardní nástroj umělé inteligence s celou řadou praktických aplikací. Často bývá využíván například jako speciální modul v expertních a znalostních systémech.