Struktura dokumentu, hladká sazba, odstavec (první dokument v TEXu). Prostředí, smíšená sazba, formátování písma, základy práce s textem, odstavce, mezery, výčtové prostředí, poznámka pod čarou. Členění dokumentu, generování obsahu. Vkládání obrázků, plovoucí objekty, tabulky,
vkládání vzorců, odkazy na zdroje.