Cílem kurzu je seznámit studenty s principy objektově orientovaného programování za pomocí programovacího jazyka C++. Získají základní vědomosti o dědičnosti, polymorfismu a zapouzdření. Naučí se používat definované struktury, jako větvení, cykly, práce se vstupy a výstupy, vytvářet třídy a z nich patřičné objekty.