Předmět poskytuje historický přehled a vývoj oboru umělá inteligence. Hlavní důraz je kladen na různé reprezentace poznatků a informací z reálného světa v počítači a zpracování těchto informací.