Základními tématy předmětu jsou abstraktní stroje, formální gramatiky a jazyky, pojem vyčíslitelnosti a složitost automatů, jazyků a výpočtů. Bude diskutováno chování individuálních objektů i fenomén a důsledky spolupráce a kolektivního chování objektů. Studenti se seznámí s Turingovým strojem, konečným automatem, se vztahem strojů a formálních gramatik.