Předmět Logika a logické programování pro bakalářské studium navazuje na Úvod do logiky. Ze začátku se zabýváme především důkazovými metodami, z formálních systémů se setkáme především se Systémem přirozené dedukce. V druhé části výuky se soustředíme na klauzulární logiku a programování v programovacím jazyku Prolog.
Témata probíraná na doktorském stupni se již více vztahují k teorii matematické logiky.