Obsahem předmětu je zvládnutí základních pojmů teorie formálních jazyků a automatů a reprezentací jazyků pomocí formálních gramatik a abstraktních strojů.