V tomto on-line kurzu jsou umístěny studijní opory vytvořené v rámci projektu OP VK.