Studenti získají schopnost orientovat se v jednotlivých typech národní a nadnárodní podpory. Seznámí se s metodickými a administrativními zásadami a postupy, kterými se řídí programy Evropské unie a České republiky, s možnostmi členských států při čerpání různých forem podpory z EU, a to zejména vysvětlením problematiky strukturálních a předstrukturálních fondů. Tyto poznatky budou dále využívány při tvorbě projektů.