Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a současností ubytovacích a stravovacích služeb v českých zemích za účelem prohloubení jejich znalostí uvedené tematiky. Studenti získají přehled o ubytovacích a stravovacích zařízeních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v historickém kontextu, s akcentem na moderní dobu. Představeny jim budou vybrané typy zejména tištěných pramenů a možnosti využívání pro rekonstrukci vývoje a současné praxe ve vztahu k hotelům, turistickým chatám a ubytovnám, pohostinstvím atd. Studenti budou motivováni k samostatné práci a prezentaci jejích výsledků na seminářích a v bakalářských pracích.