Studenti v tomto předmětu navazují na již získané znalosti v ekonomických disciplínách z předchozích semestrů. Cílem předmětu je naučit studenty vnímat finanční řízení podniku jako celek, který má významnou, mnohdy zásadní funkci při fungování a existenci podniku v tržní ekonomice. Studenti seznání s pohybem peněz a podnikového kapitálu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, naučí se pracovat s časovou hodnotou peněz, využívat jejích výhod či nevýhod ve prospěch podniku, seznámí se s bankovními produkty, platebními instrumenty, naučí se analyzovat směr finančního rozhodování podniku a vnímat zpětnou vazbu mezi předpokladem a skutečností ve finančním rozhodování. Zároveň se studenti naučí orientovat se v návaznostech tvorby hospodářských výsledků, v podnikových daních. Získané znalosti budou schopni uplatnit při krátkodobém i dlouhodobém plánování chodu podniku tak, aby byl schopen nejen fungovat, udržet se, ale i rozvíjet svou ekonomickou činnost ve vnějším prostředí finanční politiky státu.