Cílem předmětu je seznámit studenty se základními kategoriemi podnikové ekonomiky, naučit je syntetickému pohledu na podnik a vytvořit tak základy pro výuku navazujících specializovaných předmětů. Poskytnout základní dovednosti a vytvořit návyky potřebné k řízení firmy.