Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací a řízením cestovního ruchu v České republice na všech úrovních. Studenti se detailně seznámí s nejvýznamnějšími organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu, především s činností Czech Tourismu a profesními sdruženími. Současně získají základní přehled o koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice, seznámí se jednotlivými strategickými dokumenty, které se týkají cestovního ruchu na úrovni státu, kraje i jednotlivých obcí. Naučí se pracovat se statistickými daty a využívat je pro další rozvoj cestovního ruchu. Pozornost je věnovaná také orgánům a organizacím cestovního ruchu ve světě.