Cílem a náplní kurzu je prostřednictvím prezentací, diskuze a praktických ukázek pochopit základy marketingu, jeho historii, vývoj a různé formy, stejně jako se dozvědět o možnostech marketingu v internetovém prostředí.

Studentům jsou ukázány a popsány způsoby, jak využít marketing na vlastních projektech v praxi.

Termín lifehacking se týká zvyšování produktivity při práci s obrovským množstvím dat a velkým množstvím povinností. Kurz si všímá technik při managementu času, efektivní práce s e-maily a informačními zdroji, představuje progresivní softwarové nástroje pro osobní management poznatků (desktopové vyhledávače, mentální mapy apod.) a slouží na seznámení se zdroji na webu a knihami, které mohou být v každodenní praxi nápomocné. Studenti zpracovávají referáty z doporučených knih a webů, představují ostatním efektivní techniky práce a diskutují o doporučených praktikách.

Webová sídla mají různou kvalitu. Na to, aby webová sídla dokázala uspokojovat potřeby zainteresovaných skupin, je nutné pochopit potřeby uživatelů i vlastníků, navrhnout správnou informační architekturu, dbát na vyhledatelnost informací a správnou obsahovou strategii, průběžně měřit výsledky a vykonávat změny (ať už průběžně, nebo radikálněji) v designu a obsahu. Kurz představí koncepty, které jsou při redesignu webového sídla důležité. Studenti v prezentacích budou hledat způsoby, jak design webových sídel zlepšit.

Kurz je vyučován jako seminář, tedy jako kombinace praktických ukázek a úkolů i teoretické přípravy. Důraz bude kladen na praticipaci studentů - wiki. Kurz se dělí do dvou základních bloků, v ZS jako Sociální média I, v LS jako Sociální média II. První seminář je více teoretický, druhý více praktický.