Předmět má za cíle seznámit studenty se základy technického řešení počítačů, práce s počítači pod operačním systémem Windows Vista, užívání fakultní počítačové sítě , dále s nástroji MS Office - MS Word 2007, MS PowerPoint 2007, prezentovat alternativní nástroje k MS Office a seznámit studenty se základy algoritmizace na příkladě maker systému MS Word.