Složka on-line kurzů pro vedoucí závěrečných kvalifikační prací.

Kurz pro individuální vedení závěrečných kvalifikačních prací pro příslušného vedoucího práce a jeho studenty. Způsob zápisu do kurzu je řízen vedoucím práce.