UBK - Akademický rok 2015/2016

Cílem je komparace prvků literární a filmové estetiky. Studenti se seznámí se základními pojmy v oblasti filmového umění, filmovými výrazovými prostředky, osvojí si druhy a žánry filmu (vždy ve srovnání s literaturou). V přednáškách bude nastíněn historický přehled filmových děl, jež jsou adaptacemi literárních děl. Podrobně se seznámí se zásadami filmové adaptace literárních děl, druhy přepisu, scénářem, filmovými adaptacemi podle literárních druhů (adaptace prozaických a básnických děl, adaptace divadelních her). Semináře budou věnovány podrobné analýze konkrétních filmů a srovnání s literární předlohou.