UCJ > AR 2014/2015 > Projekt ESF OPVK: Inovace studijního programu angličtiny a němčiny

logo

Projekt Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny (ISPAN) CZ.1.07/2.2.00/15.0170 byl připraven pracovníky Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a partnery Slůně - svět jazyků, s.r.o. a ArcelorMittal a.s. Cílem projektu ISPAN je vytvoření modulárních kurzů zaměřených na odborný překlad a jazyk v odborné komunikaci, které pomohou rozšířit nabídku pro studenty denního i kombinovaného studia v Programu Filologie B7310 a N7310 v oborech Angličtina a Němčina. K tomu má sloužit i odpovídající materiálně-technické vybavení v podobě specializované učebny a e-learningový portál.

Oslovenou skupinou bude asi 250 studentů anglické a germánské filologie, přičemž vlastní cílové skupiny budou čítat 90–110 studentů. Sekundární cílovou skupinou budou tvůrci studijních opor, kteří projdou odpovídajícím školením.

Realizace projektu má přispět k dosažení většího souladu mezi trhem práce a nabídkou filologického studia a tím vytvořit lepší příležitosti pracovního uplatnění s využitím mezioborových vazeb.